Skip Navigation LinksAnaSayfa > Milli Parklar > Ağrı Dağı Milli Parkı

AĞRI DAĞI MİLLİ PARKI


İli: Ağrı-Iğdır

İlçesi: Ağrı İli- Doğubayazıt İlçesi
Iğdır İli- Aralık ve Karakoyunlu İlçesi

Alanı: 88.014 Ha

İlan tarihi: 17.11.2004

Uzun Devreli Gelişim Planı (UDGP) Onay tarihi: 06.03.2015

Yerleşim Yerleri: Doğubayazıt ilçesine bağlı olanlar; Güngören ve Demirtepe Köyleri ile mahalle, mezra ve yazın kullanılan yaylalar

KAYNAK DEĞERLERİ

Jeolojik Yapı: Ağrı Dağı 1203 km2’lik alan içerisinde kuruludur. İki kütle halindedir. Büyük Ağrı Volkanı, Strato volkan dağları dizisinin Türkiye’nin kuzeydoğu ucundaki en yüksek dağıdır (5137 m). Doğu Beyazıt ovasında 3100 m, Aras akarsuyu vadisinde ise 4400 m. yüksekliktedir. Krateri aşınmış olduğundan ve kısmen de lav ve küllerle dolmuş olduğundan belirgin değildir. Gövde üzerindeki ışınsal yarıklardan çıkan lavlar yer yer parazit koniler oluşturmuşlardır. Genelde andezit, kısmen de aglomera ve son erüpsiyon ürünü bazaltlardan meydana gelmiştir. Dağın yamaçlarında muhtemelen yarıklardan püskürmüş genç bazalt akıntıları bulunmaktadır. Süngerimsi yapı gösteren bazalt lavları Iğdır-Doğubeyazıt asfaltına kadar yayılmıştır. Yükseldikçe yamaç eğimi artan Büyük Ağrı Dağı kütlesinin ana çatısını andezit bileşiminde lavlar oluşturmaktadır; yarıklardan ve parazit konilerden çıkan lavlar dağın özellikle kuzeybatı ve güneydoğu yamaçlarını önemli ölçüde kaplamıştır.

FAUNA:

Acem güzel esmeri, Apollo Kelebeği, Sibirya Perisi, Kalın kıskaçlı akrep, Doğu sarı akrebi, Süphan kertenkelesi, yaban keçisi, bıldırcın, ur keklil ,kızıl şahin, gökkuzgun, bayağı kirazkuşu, gök doğan, sakallı akbaba, kızık sırtlı örümcekkuşu, kırmızı gagalı dağ kargası, leylek, kurt, yaban domuzu, çakal, vaşak, tilki, yaban tavşanı, fare benzeri yedi uyur. Alanda 1 adet endemik türün yanı sıra 2 adet hassas, 1 adet ise kritik düzeyde tehlikede tür olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

FLORA:

Allium ballansae, allium baytopiorum, linearifolia, arguricus, astragalus jodostachys, astragalus shelkovnikovii, astragalus szovitsii, campanula ledebouriana, centeurea demirizii, cerastium araraticum. Tespit edilen türlerden 12’sinin endemik, 17’sinin tehlike kategorisinin hassas (VU), 3’ünün ise tehlike altında(EN) olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

KÜLTÜREL VE ARKEOLOJİK DEĞERLERİ

Ağrı Dağı; Nuh Peygamberin Gemisi ve Nuh Tufanı nedeniyle büyük ölçüde tanınmaktadır. Farklı birçok kültürde de karşımıza çıkan ve kutsal kitaplarda geçen Nuh Tufanı sonrasında Nuh’un gemisinin indiği yerin bu dağ olduğuna inanılır. Bu efsanevi özelliği ile Ağrı Dağı, tarihin her döneminde kutsallığını koruyarak dinler tarihinin önemli bir motifini oluşturur. Doğubayazıt ilçesine yakın ve Büyük Ağrı Dağı’nın güneydoğu eteklerinde yer alan İrem Bağlarında da Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yaşadığı rivayet edilir.

MEVCUT KULLANIM:

Milli Parkın volkanik bir kayaç yapısına sahip olması, sarp ve eğimli bir yapısının olması, eğim yüzdesinin fazla olması, yer yer buzullarla kaplı olması vb. sebeplerle alanda çok fazla bir kullanım söz konusu değildir. Alan içerisinde iki adet köy bulunmakta olup (Güngören, Demirtepe Köyleri) bunun dışında mahalleler, mezralar ve yaz aylarında kullanılan yayla alanları mevcuttur. Bu nedenle alan içerisinde çok sayıda hayvan içme suyu göleti bulunmaktadır. Yine alan içerisinde yer alan özel mülkiyete ait arazilerde az da olsa tarımsal ürün yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Iğdır il sınırı dahilinde Ağrı Dağı’nın kuzey yamaçlarında Korgan Yaylası mevkiinde bulunan Iğdır Kalesi, kilise, mezarlık alanı, eski yerleşim alanı ve küp gölünden yerleşim alanına su getiren tarihi su kanalının bulunduğu bölge Erzurum KTVKBK 20.04.2001 tarih ve 1100 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Bu alanın içerisinde askeri birlik olan Korgan Kışlası bulunmakta olup, kışlanın hemen bitişiğinde Ağrı Dağı’na tırmanmak için gelen ziyaretçilere hizmet etmek amacıyla Iğdır İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmış 3 adet misafirhane, 1 adet kafeterya, 1 adet wc ve piknik üniteleri yer almaktadır. Sit alanının dışında kalmakla birlikte Korhan Yaylası Küp Gölü mevkiinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilmiş bir adet dağ evi bulunmaktadır. Alanın güneybatısında Hallaç Köyü içerisinden geçen toprak bir yolla ulaşılan Buz Mağarası da bulunmaktadır.
Milli Park’ın ikinci parçası olan Meteor Çukuru ve çevresi, Gürbulak Sınır Kapısı’nın 2 km kuzeyinde ve Sarıçavuş Köyü civarında yer almaktadır.
Milli Park’ın üçüncü parçası olan bu bölge Doğubayazıt İlçesi, Telçeker ile Üzengili köyleri arasında kalmaktadır. Nuh’un Gemisinin fosil kalıntısı olduğu iddia edilen gemi biçiminde bir şekil, iz (siluet) bu bölgede yer almaktadır. Alanda bir adet idari bina yer almaktadır.

ULAŞIM:

Ağrı il merkezine 100 km, Doğubayazıt ilçesine 10 km ve Iğdır İl merkezine ise 40 km uzaklıktadır.


MİLLİ PARKIN HARİTASI


MİLLİ PARKIN GÖRÜNTÜLERİNUHUN GEMİSİ VE İDARE BİNASIMETEOR ÇUKURU

NUHUN GEMİSİ