Skip Navigation LinksAnaSayfa > Şube Müdürlükleri > Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

_____________________________________________________________________________

Yavuz AYDEMİR

Planlama ve Koordinasyon Şube Müdür V.

0 442 233 68 22 - 23 Dahili 1119

0 442 235 24 33 Fax

yavuz.aydemir@tarimorman.gov.tr_

______________________________________________________________________________

Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  

a)  Bölge Müdürlüğünün gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve yıl içindeki iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Genel ve döner sermaye bütçelerinden ilgili harcama birimlerinin ödenek ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,  

c) Yatırım programı ile ilgili projeleri hazırlamak, teklif etmek, fiziki ve gerçekleşmelerin takibini yapmak,

ç)Gelir ve giderler ile yatırım faaliyetlerini takip ve kontrol etmek,aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,

d)Yıllık bütçe ve proje uygulama tekliflerini Bakanlığa sunmak,Bakanlıkça yapılan bütçeleri ilgili birimlere aktarmak ve uygulanmasınıtakip etmek,

e)  Koordinasyon ve protokol iş ve işlemlerini yürütmek,

f)  Faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri Bakanlığa sunmak,

g) İlgili kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyetlerini koordine etmek veya yürütmek,

ğ) Bilgi edinme başvuruları ile diğer müracaatlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Bakanlıkça verilen araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.